» Sản phẩm » Lọc khí » Lọc mùi

Lọc mùi

 

 

Lọc mùi:

- ứng dụng cho các nhà máy có mùi phát sinh như nhà máy sơn xe máy, ôtô, nhà máy thực phẩm...

+ Bằng hóa chất dạng viên

+ Tùy theo mỗi loại mùi phất sinh mà ta có các dạng viên hóa chất tương ứng để khử

Loc mui:

AmAir-C.jpg
Displaying results 1-8 (of 21)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|